КЛУБ
ВАСИЛ САМАРСКИ

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО

от:

На Васил Самарски, като общински съветник, възлагам да изпълни:

За контакти:

Email:

Адрес, телефон:

Код за сигурност: