Общото събрание на Читалище „Искра” реши Мария Стоянова да бъде предложена за почетен гражданин на Казанлък

И Общото събрание на Читалище  „Искра” реши Мария Стоянова Иванова да бъде предложена за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Казанлък”.  Това стана по време на  158-то Общо събрание  на Читалището, което  стартира подписка в подкрепа на номинацията. Тя бе обявена от председателя на Читалището в края на м. г., когато  се чества 80 годишнината от създаването на Музикалния театър в Казанлък и 80-та година на примата на театъра, като решение на Настоятелството.

„Едва ли има казанлъчанин, който познава историята на културата в Казанлък и не би подкрепил тази инициатива. Мария е обединител на няколко поколения казанлъчани, тя  носи онзи заряд, който имат само талантливите хора, модел е за множество млади творци и граждани на общината”, подчерта председателят на Читалище „Искра”  Васил Самарски.

Читалищните дейци приеха отчета за дейността и финансите на най-стария културен институт в Казанлък за 2018г. 213 са националните и международни награди, заслужени само през  м.г. от възпитаниците на читалището на родни и световни конкурси. Формациите на Читалището са участвали в 172 изяви, сред които 21, организирани от Община Казанлък.

„Международните и националните отличия се посрещат с възторг  от  жури, публика, експерти, медии. Това дава основания за самочувствие на художествените ни ръководители, диригенти, преподователи и Настоятелство”, каза Самарски.

5 април 2019