За Васил Самарски

ВАСИЛ СТЕФАНОВ САМАРСКИ

 

 

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ                                                                                                                 

4 ноември 1969 г. в гр. Казанлък

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 

1988 г. -  Средното специално художествено училище за  сценични кадри – гр. Пловдив, специалност „Икономика и организация на театъра“

1988 г. - 1990 г. – Редовна военна служба в под. 28 550, гр. Казанлък, Сухопътни войски.

1999 г. – УНСС, София: специалност “Икономика и управление на индустрията”, магистър

 

РАБОТА

 

1995 г. - Председател на Народно читалище “Искра-1860”, Казанлък

1998 г. – Основател и Директор на Театър “Любомир Кабакчиев”, Казанлък

2003 г. -  Председател на Общински съвет-Казанлък, мандат 2003 г. – 2007 г.

2007 г. -  Председател на Общински съвет-Казанлък, мандат 2007 г. – 2011 г.

2013 г. – Член на съвета на директорите на „ММИ” ЕАД 

2018 г. – Участие в създаването на БСТВ

2019 г. – Автор и водещ на предаването „Местно време в българските общини“

2020 г. – Част от ръководния екип на БСТВ, отговарящ за финансовите и административни въпроси

2020 г. – Съветник в политическия кабинет на Корнелия Нинова, председател на БСП

 

БИЗНЕСНАЧИНАНИЯ

 

1991 г. – Създател в съдружие на Погребално бюро “Танатос” в Казанлък

1992 г. – Създател в съдружие на радио  “Вис виталис” в Казанлък

2007 г. – Създател в съдружие на телевизия  Пресс ТВ – Казанлък

 

ПОЛИТИЧЕСКИ АНГАЖИМЕНТИ

 

1995 - 1999 г. - Общински съветник от групата на БСП в Общински съвет – Казанлък

1999 - 2003 г. - Общински съветник от групата на БСП в Общински съвет – Казанлък

2003 – 2007 г. - Председател на Общински съвет - Казанлък

2007 – 2011 г. - Председател на Общински съвет – Казанлък

2011 – 2015 г. - Общински съветник от групата на БСП в Общински съвет – Казанлък

2013 – 2017 г. – Председател на Областния съвет на БСП – Стара Загора

                           Делегат на 45-ия, 46-ия, 48-ия, 49-ия  и 50-ия Конгрес на БСП

                           Последователно след 1999 г. - член на ОбС на БСП – Казанлък, член на Областния съвет на БСП – Стара Загора, Ръководител на групата съветници на БСП в Общински съвет – Казанлък

 

ОБЩЕСТВЕНА  ДЕЙНОСТ

 

1.        Член на Националната комисия за етика в електронните медии –  2 мандата,  в първия  - зам.-председател на Комисията

2.         Член на Управителния съвет на АБРО -  Асоциацията на българските радио и телевизионни  оператори - VІ-ти мандат

3.        Член на Управителния съвет на НАПОСРБ - Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

4.         Член на НСОРБ - Националното сдружение на общините в Република България

5.         Член на Регионалната асоциация на общините „Тракия”

6.         Член на Областния съвет за развитие на област Стара Загора

7.        Член на УС на фондация „Чудомир”

8.        Член на Българската асоциация за театър

9.        Член на Сдружението на театралните директори в Република България

           

 

ДРУГИ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 

2005 - 2012 г. – Участие по два пъти в годината в обучения на теми, свързани с усвояването на средствата по оперативните програми на  ЕС, промени в Българското законодателство, свързано с местното самоуправление – бюджет, обществени поръчки, устройство на територията, общински план за развитие, общинска собственост, децентрализация на местното самоуправление  и др. Обученията са организирани от НСОРБ или НАПОСРБ

2005 – 2012 г. - Участие в международната дейност на НАПОСРБ, като член на УС, в срещи с представители в Съвета на Европа, Конгреса на местните и регионални власти, в Европейския парламент, в Комитета на регионите - Брюксел, със сродни асоциации в държави- членки на ЕС, както и асоциацията Мармара в Р Турция

2011 г. – 2012 г. – Участие в политическо обучение в  Германия, Щудиенхаус Виснек Бухенбах   -   Програма за местни политици от България, организирано от Фондация „Фридрих Еберт”, бюро България от БСП, тема: Устойчива общинска политика в Германия по примера на регион Фрайбург/Баден-Вюртенберг

Публикации на тема “Бизнес планиране” в два учебника на УНСС, преведени на английски и френски езици - под ръководството на доц. д-р Кирил Тодоров.

Множество публикации – изказвания на форуми и интервюта, свързани с местното самоуправление, политика и европейските практики, с развитието на икономиката, екологията, културата и медиите.

 

ЛИЧНИ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ

 

Знания и умения, придобити чрез участия в международни проекти в сферата на  местното самоуправление и законодателство; чрез самоусъвършенстване; чрез множеството контакти с национални и европейски институции и централи, както и от срещите си с ръководители на редица европейски градове.

 

Общителен, ерудиран, последователен и взискателен.

С широки интереси, насочени  към политиката, икономиката, социалната сфера, екологията, медиите и културата. Добър оратор. Аналитичен ум. Организаторски способности. Силна интуиция и умения за бързо взимане на решения.

 

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Неженен