Васил Самарски: Спорт и култура-визитната картичка на Казанлък!

Васил Самарски - кандидат за кмет на Община Казанлък, реализира поредната си среща със „спортните хора” на града ни.

В Литературно-художествен музей”Чудомир”, над 30 спортисти, треньори и преподаватели по физическо възпитание от близо 15 вида спорт уважиха поканата на Васил Самарски.
„Новатор съм и изпълнен с енергия работар! Осъзнавам ролята на кмета в спортните среди, ще се ангажирам още от първия ден!”, коментира в началото на срещата Самарски.
За сериозни промени в казанлъшкия спорт по отношение на администрирането, защитата на евро-проекти и пропорционалното разпределение на средствата е кандидатът за кмет Васил Самарски.

„Нужна Ви е стабилност, директно кметът ще иска средствата гласувани от Общинския съвет. Нужен е постоянен диалог и съвместна работа от първия час.Средства могат да се набавят от публично-частно партньорство, вашите идеи и подкрепа, от Федерациите ви. След множеството разговори, които проведох, могат да се използват и схемите на работа от много областни центрове, като Сливен, например. Могат да се копират действията на побратимения ни френски Сент Ерблен, където се искат средства и пишат проекти директно до Брюксел”.
Ще се  работи и по посока въвеждане на ред в спортната администрация, прозрачност при използването на средствата и сериозен поглед и финансиране на детско-юношеските школи.
„Има нагласа за масов спорт, което е похвално. Аплодирам казанлъчани, които сами изграждат площадки и поставят уреди. Ще толерираме и узаконяваме  подобни места за масов спорт. Последователно в спорта ще се работи с приоритети и правила. Ще се узаконят и спортните имоти, което не е правено до сега!”, коментира още Васил Самарски.

Като „знакова” определиха срещата деятелите в спортните среди, в унисон с нагласата на Васил Самарски да работи усърдно за „Негово Величество  - Спорта”.
„Вие обединявате и мотивирате децата! Обществото не може да е безразлично и заслужавате уважение и почит за резултатите си, като се има предвид мизерната база и липсата на иначе гласуваните средства от Общинския съвет. Парите не ви се изплащат регулярно от Общината, което няма да допусна като кмет за в бъдеще! Вие сте посланиците и дипломатите на Казанлък !”, завърши разговора със „спортните хора” Васил Самарски.

ЖЕНИТЕ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА САМАРСКИ

ЖЕНИТЕ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА САМАРСКИ

ЖЕНИТЕ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ

ПРИОРИТЕТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА
ВАСИЛ САМАРСКИ
За пръв път кандидат за кмет издига жените като свой управленски акцентГосподин Самарски, за пръв път ние, гражданите на община Казанлък, чуваме кандидат за кмет да издига точно този приоритет. Защо в управленските си намерения поставяте акцент именно на жените в активна възраст?


Съжалявам, че никой досега не е обърнал внимание на тази, може би най-голяма, група сред нашите съграждани. В развитите европейски страни на жените, особено на жените в активна възраст, се отделя все по-голямо внимание. Има редица документи на ЕС, които препоръчват, дори задължават, в местното самоуправление да се работи много по-активно в тази посока. У нас липсват реални законови разпоредби за равнопоставеност. България е една от малкото страни в Европа без специален закон, регламентиращ равното третиране, въпреки формалното съществуващите принципи за равноправие. А защо аз за първи път издигам жените в активна възраст като свой приоритет?
Защото все някой трябва да започне…


В Управленския си проект за община Казанлък 2011 – 2015 казвате, че „жените са една от най-потърпевшите социални групи”. Защо това е така?

Точно така, в процеса на твърде дългия преход към пазарно стопанство се оказа, че жените са една от най-потърпевшите социални групи. Негативните последствия са в резултат на неравностойното им положение на пазара на труда, на заплащането на женския труд. Жените по-трудно се реализират в частния бизнес. Степента на феминизация на бедността е повишена, особено при жените – глави на семейства. При промяна на семейното им положение (раздяла, развод, овдовяване), жените стават по-уязвими. Това е предопределено преди всичко поради една основна причина – грижите за децата. Двойната заетост на жените, в професията и в домакинството, не е подкрепена от мерки за съвместяване на трудовия и семеен живот. Въпреки че има Конвенция по този въпрос – 156 на МОД, у нас няма разработени достатъчно услуги и облекчения.


А като добавим и демографската криза...

Да, доказано е, че поради преумората и стреса, в репродуктивното поведение на
жените са настъпили негативни промени, което силно задълбочи демографската криза. У нас липсват реални мерки и механизми за стимулиране на раждаемостта. Майчинският труд е приравнен към най-ниско квалифицирания труд. Не случайно младите майки излизат на протести, това е знак, че те са готови да се борят за своите права. Може да се помисли също за механизми за кариерно развитие и надомна работа по време на бременността и отглеждането на децата. Това от една страна финансово ще помогне на жените-майки, а от друга – те няма да се самоизолират от обществото и ще поддържат  социалните си контакти и по време на майчинството.


Като се замисли човек - това са много тежки проблеми и са свързани с много работа. Вие сте решен да я започнете, какво ще направите?

Проблемите наистина са тежки и изискват много неотстъпна и последователна работа. Все отнякъде,обаче, трябва да се започне. Престъпно е да си затваряме очите за това. Аз съм готов да работя. В Управленския си проект съм записал основните мерки, които ще предприема: обучение на младежи по равнопоставеност, джендър бюджетиране, разширяване функциите на омбудсмана, кризисен център, здравна защита, база данни за възможности за заетост, кампании за ратифициране, инфо-офиси за улесняване достъпа до социалните услуги, трансфер на добри практики, CEDAW (конвенция) социална икономика и права ECX, специални органи срещу злоупотреби. Да се изброяват мерки, обаче, е най-малкото. Те ще бъдат последвани от практически разработки, обвързани със срокове и финансиране, от специалисти и с участието на жени. Имам намерение да създам специален отдел или да назнача заместник-кмет в общината, в чиито задължения да бъде решаването на тези проблеми.
Освен това, през мандата ще работя и лично ще следя изпълнението на Общинския план за насърчаване на равнопоставеността. В този план са заложени много добри конкретни цели и задачи, към които е крайно време да насочим вниманието си и да започнем работа.

Славяна Гайдарова

 

ЖЕНИТЕ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА САМАРСКИ

С №8 не за Самарски, а за Васил

С №8 не за Самарски, а за Васил
В среща с жители на казанлъшкия квартал “Новенски” Васил Самарски, подчерта основните си ангажименти като кмет за Община Казанлък. Срещата се проведе на ул. „Стефан Караджа”. Представителите на квартала имаха възможността да се убедят, че ангажиментите, които поема Васил Самарски, са облечени в точни срокове и яснотата как ще се реализират, че в Община Казанлък наистина  ще има асфалт, ще бъде чисто и зелено.


„Обръщайте се към мен на малко име - Васил, такова е и моето лого - ЗА ВАСИЛ. Политиката не ме е променила през годините и затова аз заставам лично пред вас и искам честно вашето доверие. Ще продължавам да се срещам с вас.” С тези думи се обърна към представителите на село Розово кандидатът за кмет на община Казанлък Васил Самарски. Жителите на селото, бяха впечатлени от искрения разговор с Васил  Самарски и от факта, че той конкретно и детайлно познава проблемите на населеното им място и начините за решаването им. Възрастните хора, които присъстваха на срещата аплодираха Васил Самарски, по повод намерението му като кмет за хората над 75 години, общината да осигури безплатен транспорт. Хората останах доволни и от потвърждението на Васил Самарски, че трябва да се организира система за получаване на лекарствата от възрастните в самото село. Кандидатът за кмет от БСП гарантира и приоритетната си работа по защитата и сигурността на жителите в селата.

„Негативните кампании и компроматите, не са начин да бъде избран кмет на общината. Затова, никога от мен няма да чуете нещо лошо за моите опоненти. Защото, ако водиш една предизборна кампания негативно,  такъв ще бъдеш и като кмет”, коментира Васил Самарски и хората от Розово го поздравиха за честността и доблестта.
 

С №8 не за Самарски, а за ВасилС №8 не за Самарски, а за ВасилС №8 не за Самарски, а за ВасилС №8 не за Самарски, а за ВасилС №8 не за Самарски, а за ВасилС №8 не за Самарски, а за Васил
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 >>