ВАСИЛ САМАРСКИ: ДА СЕ РАБОТИ - МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

ВАСИЛ САМАРСКИ: ДА СЕ РАБОТИ - МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
Над 100 са Възлагателните писма - с повече от 400 поръчения, с които гражданите възложиха работа на Васил Самарски като кмет. Той се срещна с хората на всички села и квартали на Казанлък и Шипка, с професионалните общности и неправителствените организации в общината.


Няма населено място в общината и квартал в Казанлък, в които кандидатът за кмет с №8 Васил Самарски да не отиде – на повечето места – по два пъти, вклщчително и в частни домове по покана на домакините, в многодетни семейства, при рожденици, при болни, при възрастни или самотни хора или хора с увреждания. Самарски се срещна с представители на бизнеса, на много неправителствени организации, сдружения, съюзи и професионални общности – лекари, учители, с творци, дейци на културата и спорта, представители на младежки и детски центрове и много други, като на място посети повечето от тях – болницата, поликлиниката, училища, детски градини и ясли, стадиона, спортни и детски площадки, предприятия.   
Срещите на Самарски се превърнаха в равнопоставени дискусии и разговори по най-различни теми и проблеми. Така кандидатът за кмет с №8 практически доказа своето разбиране за гражданското управление – да изслушваш, да се допитваш, да обсъждаш, да решаваш и осъществяваш с повече хора собствените си и техните идеи.
Той не предприе бляскави и шумни прояви, защото смята, че сега не е време за тях. Самарски  предпочете да покаже, че дори само в рамките на една кампания – буквално за часове или дни, може да се свърши работа. Приоритетите си той подплъти с реални действия:
 “Тук ще има асфалт” – хиляди дупки по уличната мрежа в градовете и селата бяха белязани в бяло от негови симпатизанти; „Ще бъде светло” – занемарената, тъмна и с лоша инфраструктура улица „Люляк”  светна с нови осветителни тела и лампи; „Ще бъде чисто и зелено” – мрачният и мръсен подлез до жп гарата, по който минават дневно хиляди граждани, беше осветен и пребоядисан, а пространството на юг от подлеза, от години обрасло с двуметрови храсти и сухи треви и превърнато в сметище, бе почистено и превърнато в цветна градина с място за отдих- по желание на млади майки от квартала.                   
Всяка от срещите на Васил Самарски беше видео-документирана, а сътрудници от екипа му подробно записаха всеки проблем, всяко предложение, всяка идея от страна на гражданите и всяко обещание, дадено от кандидата за кмет. Над 100 са възлагателните писма, съдържащи повече от 370 поръчения, с които хората от община Казанлък възложиха работа на Васил Самарски като кмет.
Най-често поставяните проблеми са свързани с:
-    Дупките по улиците, лошите пътища и разбитите тротоари и острата нужда от спешно асфалтиране;
-    Тъмните улици и междублокови пространства и необходимостта от улично осветление;
-    Мръсотията и липсата на зелени площи, паркове, алеи и места за отдих;
-    Липсата на детски и спортни площадки;
-    Цената на автобусните билети и нередовните курсове на автобусите до селата, особено за пътуващите ученици;
-    Липсата на канализация в редица села;
-    Липсата на вода във високите части на населените места;
-    Битовата престъпност и липсата на сигурност;
-    Опазването на селскостопанската продукция;
-    Бездомните кучета;
-    Липсата на аптеки в някои села и квартали;
-    С лошата, стара или недостатъчна материална база на училищата, детските градини и яслите;
-    Недоброто качество на храната в някои детски заведения;
-    Ниското заплащане на помощния персонал в тях;
-    Липсата на съвременно оборудване;
-    Безработицата и ниските доходи;
-    Заминаването на младите хора в чужбина и в други градове.
Неправителствените организации поставиха специфични за техните членове проблеми, свързани с базата и оборудването, със здравната и социална защита, с финансови затруднения, с интеграцията, етническата равнопоставеност, с липсата на отношение досега от общинското ръководство.
Много от споделените проблеми Васил Самарски разреши „в движение”, за други се обърна към различни институции, а мащабните се ангажира да изпълни, когато получи съответните пълномощия като кмет на община Казанлък.

ВАСИЛ САМАРСКИ  ОТ СЪРЦЕ БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ СВОИ СЪГРАЖДАНИ,  КОИТО ГО ПОКРЕПЯТ!

ВАСИЛ САМАРСКИ: ДА СЕ РАБОТИ - МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕВАСИЛ САМАРСКИ: ДА СЕ РАБОТИ - МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕВАСИЛ САМАРСКИ: ДА СЕ РАБОТИ - МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕВАСИЛ САМАРСКИ: ДА СЕ РАБОТИ - МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕВАСИЛ САМАРСКИ: ДА СЕ РАБОТИ - МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕВАСИЛ САМАРСКИ: ДА СЕ РАБОТИ - МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

ВАСИЛ САМАРСКИ: НИКОГА НЕ КАЗВАМ НЕЩО, КОЕТО НЯМА ДА СВЪРША

ВАСИЛ САМАРСКИ: НИКОГА НЕ КАЗВАМ НЕЩО, КОЕТО НЯМА ДА СВЪРША
ЗА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - СЕГА


Кандидатирам се за кмет на община Казанлък, защото искам да живея в европейска община, с равни улици и тротоари, чиста, светла и зелена. С усмихнати хора с европейско самочувствие. Защото знам, че мога да бъда добър стопанин на общината, която никога не напуснах и която истински обичам. Защото знам, че всички ние, гражданите на общината, имаме потенциал и възможност да трансформираме негативизма в позитивизъм и да започнем промяната - СЕГА.
ВАСИЛ САМАРСКИ


По същество моето управление ще бъде управление на надграждането – чрез реформи и промени.
Базата за надграждане е нормативно обезпечена от Общински съвет-Казанлък – това са приетите от него стратегически планове, програми и наредби, в чието обсъждане и приемане съм участвал лично като общински съветник и като председател на Общинския съвет.
Различното в работата на Община Казанлък ще бъде това, че за реализирането на моите управленски намерения ще инициирам промени в някои подзаконови нормативни актове и ще предлагам на Общинския съвет да ги приеме.
Гарантирам, че ще създам добра организация по прилагането на нормативните документи, с което реално ще реша голяма част от проблемите на гражданите.
Ще бъда кмет от първия ден – защото нямам нужда да се уча, познавам проблемите в общината – досега като представител на законодателната власт, и знам пътя за тяхното практическо решаване, което е задължение на изпълнителната власт, тоест на кмета.
В Управленския ми проект за община Казанлък 2011 г. – 2015 г. съм заложил много добре обмислени идеи и намерения в основните сфери на живота на хората в община Казанлък, с ясна финансова обвързаност. Имам контактите – у нас и в европейските централи, и много точно съм разчел кое как да осъществя и как да осигуря съответното финансиране.
Голяма част от задачите, които съм си поставил в Управленския проект, са нови и твърде интересни, убеден съм, че гражданите ще ги разберат и оценят.
Всеки раздел от проекта съм озаглавил по начин, който най-добре илюстрира и изразява моето разбиране за съответната сфера:
•    Устройство на територията. Архитектура. Строителство. Инфраструктура. Транспорт. Приоритетите ми – много накратко и много точно, се съдържат в моето предизборно послание: Тук ще има асфалт. Ще бъде светло, чисто и зелено.
•    Образованието – основата на основите във всяко развитие.
•    Здравеопазването – модерно и достъпно за хората.
•    Социалните дейности – изцяло съобразени с Общинската Стратегия, приета с Решение №737/14.09.2011 г. на Общински съвет-Казанлък. За мен е важен всеки човек, всеки гражданин на община Казанлък. Приоритетите ми: Поемам социален ангажимент и ще положа специална грижа към младите хора, жените в активна възраст, хората с увреждания и пенсионерите.
•    Селско и горско стопанство – с регистър на общинския поземлен фонд.
•    Туризмът – устойчив сектор.
•    Бизнессреда и ЕС – ясни правила.
•    Спортът – трябва да се свърши много работа.
•    Културата – визитната картичка на общината.
•    Общинската собственост – с грижа на добър стопанин.
•    Бюджет и финанси – прозрачност и публичност.
•    Кметовете на населените места – разпоредители с бюджетни средства.
•    Общинският съвет – местният законодател.
Ще изпълнявам решенията, които Общинският съвет взема, и ще се отчитам за всичките си действия пред него и пред жителите на община Казанлък.
Целият Управленски проект за община Казанлък 2011 г. – 2015 г. е поместен в сайта ми: vasilsamarski.bg
Всички мои идеи, подробно развити и аргументирани като специфика на проблемите, които трябва да бъдат решени, ще се съдържат в Програмата ми за управление за развитието на община Казанлък през 2011 г. – 2015 г., която се приема от Общинския съвет след встъпване на кмета в длъжност – съгласно ЗМСМА. Програмата ще разработя на база Управленския ми проект и Платформата на БСП.
Най-важното, което трябва да се знае за мен: че следвам максимата „Колкото повече работя, толкова повече мога да работя”; че никога не казвам нещо, което няма да свърша, и че с каквото съм се захванал, съм го свършил докрай.

ВАСИЛ САМАРСКИ: НИКОГА НЕ КАЗВАМ НЕЩО, КОЕТО НЯМА ДА СВЪРША

Васил Самарски с впечатляващ Управленски проект

Васил Самарски с впечатляващ Управленски проект Жители на град Крън определиха Васил Самарски, като най-подготвения и компетентен кандидат за кмет на Община Казанлък, който представя пред тях своята управленска програма. Представители на няколко политически партии, които присъстваха на предизборната среща, категорично заявиха, че Васил Самарски има ясни послания и точни отговори, за това как трябва да се ръководи Община Казанлък. „Заставам пред вас, защото мога честно да отговоря на всеки един поставен въпрос, без да давам грандиозни обещания”, започна срещата с жителите на Крън Самарски. Той успя да убеди крънчани, че посланието : „Тук ще има асфалт, ще бъде светло чисто и зелено”, не е просто амбициозно, а част от основното задължение на един кмет като стопанин на общината.Сигурността на жителите в общината бе другата основна тема, върху която жителите на град Крън и кандидатът за кмет на Община Казанлък с №8 в интегралната бюлетина Васил Самарски разговаряха.
„Контролът във всяко едно отношение при работата на Община Казанлък е гаранцията, че нещата които всички вие искате и аз съм включил в своя Управленски проект ще се случат качествено,” съобщи Васил Самарски при среща с жители на казанлъшкия квартал „Петко Войвода“. Поставяне на скамейки в квартала, зелени площи ,бяха част от нещата, за които настояваха жителите му пред Васил Самарски като кмет на Казанлък. Възрастните хора, трябва да живеят добре сега, а не да обещаваме, че това ще се случва в бъдеще, коментира на срещата Самарски. „Вие построихте България, през последните 20 години построеното тотално се разпродаваше, а животът не се промени”, добави той. „С грижа към възрастните, с отношение към жените в активна възраст и с път на младите, които трябва да се учат, придобиват опит и самочувствие, с помощта и в диалог с всички вас, ще ръководим общината, грижейки се за нея като истински стопани на своя дом”, заяви кандидатът за кмет на община Казанлък с № 8 в бюлетината – Васил Самарски.

Васил Самарски с впечатляващ Управленски проектВасил Самарски с впечатляващ Управленски проектВасил Самарски с впечатляващ Управленски проект

<< 1  2  3  4  5  6  7  8 >>